Menu Sluiten

Het netwerk

Wie zijn wij?

Het KarmaArt netwerk is een groep van mensen die actief onderzoekend het praktisch kunstzinnig karmisch werk verder ontwikkelen. De wil om samen te werken en te verdiepen, staat hierin centraal. We doen dit door ontmoetingen te organiseren voor mensen die dit werk in de wereld zetten via oefengroepen, onderzoeksbijeenkomsten, conferenties, een internet platform, … Dit maakt het voor de deelnemers mogelijk om:

  • verder te werken aan eigen karmische knooppunten met elkaars hulp
  • als groep een schaal te vormen
  • eigen initiatieven verder te ontwikkelen en in de wereld te zetten

KarmaArt.net beschouwt zichzelf als een warmte netwerk waar vrije ruimte gecreëerd wordt om te scheppen.

Meer over het co-creatief netwerk vind je hier. (Engelse site)