Menu Sluiten

Neem je eigen lot in handen

KarmaArt.net

Netwerk voor praktisch en creatief karmawerk

Waarom ontwikkelt zich het leven zoals het is?

KarmaArt biedt een praktische en creatieve manier aan om van  je lot te leren.
De door het werken aan je karma vrijgemaakte energie zal persoonlijke projekten nieuw leven inblazen.
Het doel is het eigen leven als een kunst te leren zien, als bouwsteen van een wereldwijd kunstwerk.

Workshops

Inleidende workshops 

Ter kennismaking of om persoonlijk aan iets te werken, geven we introducties in België, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Canada, …

Verdiepingsbijeenkomsten

Verder zijn er verdiepende bijeenkomsten voor mensen die reeds met de bijscholing klaar zijn. Voorlopig alleen in het Duits.

Bijscholing

Karma Praxis Training in België

We organiseren een reeks van vijf (verlengde) weekends voor mensen die grondig willen kennis maken met het Karmisch Onderzoek.

Kunst voor Coaches (op aanvraag)

Voor mensen die meer met kunst als middel willen leren werken om sociale processen te begeleiden.

Meer over ons

We zijn een netwerk van mensen die het creatieve en praktische werken aan je bestemming in de wereld zetten. Daarvoor organiseren we conferenties, werkgroepen, onderzoeksgroepen, een website …

een kunstwerk

We gaan er bij het karmawerk vanuit dat je zelf je lot richting kan geven zoals je dat doet bij een kunstwerk. Daarvoor is het noodzakelijk oude patronen om te vormen die op het eerste zicht onvrij maken maar die de mogelijkheid verschaffen ze te overstijgen. Het zijn de weerstanden die het lot op onze wegen legt om te groeien.
Maakt de berg die je wil beklimmen en die je als te overstijgen hindernis aantreft, vrij of onvrij?

Werken aan je bestemming

Het werk steun op 3 standbenen

  • de verdiepte waarneming (kijken wordt zien)
  • het handelen vanuit het nu (tussen verleden en toekomst)
  • het geheim van de omgang met processen (zie Coenraad van Houten rond het werk met levensprocessen, Otto Scharmer en de Theory-U, Jaak Hillen en het werken met creatieprocessen)

We onderscheiden 4 fases:

  • het leren kennen van je levenslot
  • je eigen bestemming creëren
  • het werken aan je relaties
  • het in de wereld zetten van nieuwe initiatieven

We zijn verbonden

Waarvoor staan we?

praktisch

We gaan uit van wat we kunnen waarnemen. Dat trachten we voelend te doorleven om dan in de diepere lagen van ons karma te duiken. Onze workshops veranderen je leven, je relaties en je initiatiefkracht.

kunstzinnig

We werken vooral met middelen uit de kunst. Karmische oorzaken die ons leven bepalen, kan je niet rationeel benaderen maar wel beeldend. We gaan als het ware op zoek naar ons eigen sprookje, het verhaal waaruit we voortkomen.

spiritueel

De mens wordt opgevat als een wezen bestaande uit lichaam, ziel en geest. Ons werk steunt op deze drie lagen. De instrumenten waarmee we werken zijn het denken, het voelen en de wil. Vragen over reïncarnatie worden ernstig genomen.