Menu Sluiten

Workshops Be

De workshops bouwen op elkaar op in de onderstaande volgorde

1. Leren van je Lotgevallen

In deze workshop leer je een oog te ontwikkelen voor de logica in de toevalligheden die je leven bepalen. We gaan er van uit dat toeval door het lot bepaald is maar dat je zelf dit lot geschapen hebt in een lange reeks van levens en dat je het ook weer kan veranderen. Daarvoor doen we een onderzoek naar de sporen die je achter laat. Je leert als het ware je eigen sporen lezen om te verstaan waar ze vandaan komen en waar ze je naar toe kunnen leiden.

De methode

We werken met een gebeurtenis in je leven. Dit kan iets kleins zijn, soms een akkefietje. Maar het is blijven hangen. Dit gebruiken we als uitgangspunt om een groter patroon in je leven te leren zien. Het krachtenveld van dit patroon wordt gewekt zodat je de oorzaak ervan gaat gewaar worden en de daarmee verbonden opdracht.

Datum: Vierdaagse van 1 – 4 oktober 2020, van donderdag 14.00 tot zondag 14.00 uur.

Transformatie

De tweede sessie van het karmisch onderzoek heet “transformatie“. Hierbij werken we met jouw licht- en schaduw-zijde. Via de schaduwzijde maak je als het ware een reis naar je verleden om de oorzaak van bestaande knooppunten te leren zien, te ontwarren en je huidige leven te veranderen. Via de lichtzijde maken we een reis naar je toekomst om te onderzoeken wat er op je wacht. Hierbij werken we voortdurend vanuit het NU. Door het nu-moment op te zoeken kom je in contact met je verleden en met je toekomst.

Het is een verdieping van de eerste workshop. Het vermoeden van de karmische oorzaak van een aantal gebeurtenissen betekent niet dat dit reeds getransformeerd is. Voor deze transformatie zijn aparte oefeningen uitgewerkt. We maken hierbij vooral gebruik van de kunst, van het werk met maskers en van lichaamstaal.

Datum: Weekend van 27 – 29 november 2020 en van 29 – 31 januari 2021, van vrijdag 14.00 tot zondag 14.00 uur.

Relatiekarma

Het oefenen met jouw licht- en schaduwzijde (wat in de workshops I en II zichtbaar gemaakt werd) toont reeds snel, dat dit niet slechts met onszelf te maken heeft, maar dat de vele relaties, die ook een karmische voorgeschiedenis hebben, een rol spelen in ons leven.
Wil je de andere begrijpen, ga dan in zijn voetsporen. Dit veronderstelt niet alleen zelfkennis maar ook inleving in de andere, in het licht van zijn eigen weg. Het spreekt voor zich dat we daarin onze projecties trachten te overstijgen. Het karmawerk krijgt hier een fundamentele sociale dimensie en wordt een werken aan de relaties met onze medemensen. De vraag: “waaraan lijdt de andere?”, krijgt hier een centrale plaats.
Het werken met middelen uit de kunst zal weer een belangrijk instrument zijn.

Datum: Vierdaagse van 19 – 21 maart 2021, van donderdag 14.00 tot zondag 14.00 uur.

Initiatiefkarma

Deze workshop is ontwikkeld om de initiatieven waar je in staat aan een onderzoek te onderwerpen in het licht van je karmische verleden en je toekomst. Hierbij onderzoeken we de volgende vragen:

  • Wat heb jij te doen?
  • Met wat voor stromingen ben je verbonden, misschien reeds meerdere levens?
  • Welke stromingen tref je aan binnen je initiatief?
  • Welke spanningen en harmonieën treden er op tussen jou en je initiatief?
  • Wat verbind je met het onderzochte initiatief?
  • Wat zijn je volgende stappen?

We werken met kunstzinnige middelen zoals kleur, klei, objecten en met kleifiguren opstellingen. Deze workshop is voor iedereen die zowel privé- als beroepsinitiatieven beter wil leren verstaan en voltrekken. 

Datum: Weekend van 21 – 23 mei 2021, van vrijdag 14.00 tot zondag 14.00 uur.

Verdere thema’s zijn:

  • De ontmoeting als mysterie.
  • Het karmisch helpende gesprek.
  • De manicheische weg.
  • Het werk huwelijken.