Menu Sluiten

Karma Praxis Bijscholing

Kunstzinnig Karmisch Werk

Word begeleider bij bestemmingsvragen
als karmisch biografisch coach.

Een nadere kennismaking per Zoom zal plaatsvinden op 27 januari om 19.30 uur. Je kan daarvoor inschrijven.

De opzet

We organiseren een reeks van vijf (verlengde) weekends voor mensen die dieper willen induiken in de essentie van hun eigen lot en dit in het licht van mogelijks meerdere levens. Vanzelfsprekend ga je daarbij door een transformatie. Deze weekends zijn verspreid over een heel jaar. In het tweede jaar leer je anderen in hun bestemmingsvragen te begeleiden.

Voor wie?

Voor mensen die op een diepgaande manier aan hun bestemmingsvragen willen werken en die anderen daarin willen leren begeleiden. Deze bijscholing is vooral aanbevolen voor mensen die met mensen werken. Maar je kan het ook enkel voor jezelf doen. Dit is geen therapeutische bijscholing maar een persoonlijkheidsvormende.

Hoe werken we?

 • De waarneming wordt intensief geschoold. We werken fenomenologisch, m.a.w., we laten ons leiden door de fenomenen en gaan op zoek naar hun diepere essentie, naar de zin ervan.
 • We werken vooral met middelen uit de kunst. Karmische oorzaken die ons leven bepalen, kan je niet rationeel benaderen maar wel beeldend. We gaan als het ware op zoek naar ons eigen sprookje, het verhaal waaruit we voortkomen.
 • We werken met de kracht van een proces. Dit ontwikkelt een eigen dynamiek en genereert de energie die nodig is voor een volgende stappen, van binnen uit.
 • Inhoudelijke inleidingen zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in de manier van werken en in de processen.
 • We werken met de groep als schaal. Die dient als schaal en zorgt ervoor dat de individuele mensen van buiten uit gespiegeld worden zodat ze zichzelf even op een andere manier kunnen zien.

De data voor 2023:

WE 1: 26 – 29 september 2024 (4-daagse)
WE 2: 14 – 17 november 2024 (4-daagse)
WE 3: 16 – 19 januari 2025 (4-daagse)
WE 4: 13 – 16 februari 2024 (4-daagse)
WE 5: 10 – 13 april (4-daagse)

Beginnende iedere donderdag om 14.00 uur en eindigend iedere zondag om 14.00 uur

De thema’s van het eerste jaar zijn:

 • Het leren kennen van je levenslot aan de hand van een gebeurtenis. (WE 1)
 • Transformatie.  (WE 2)
 • Transformatie 2. (WE 3)
 • Relatiekarma, het onderzoeken van je relaties.  (WE 4)
 • Initiatiefkarma, scheppen uit het niets. (WE 5)

De Sessies

WE 1. Leren van je Lotgevallen

Het leven is vol van merkwaardigheden. Het alledaagse leven zorgt ervoor dat je er niet lang bij stilstaat, of je merkt het niet. Maar met een beetje afstand, kan je de vraag stellen: “waarom overkomt mij dat?”, “waarom ik weer?” Gelijkaardige situaties blijven zich maar herhalen.
Dit kan het begin zijn om na te vragen: wat gebeurt hier werkelijk? Een bepaalde constellatie in mijn leven duikt weer op. Als je dat observeert, en dan nog de moed hebt naar de grondoorzaak te zoeken, dan maak je de deur open voor karmawerk.

In deze workshop leer je een oog te ontwikkelen voor de logica in de toevalligheden die je leven bepalen. We gaan er van uit dat toeval door het lot bepaald is maar dat je zelf dit lot geschapen hebt in een lange reeks van levens en dat je het ook weer kan veranderen. Daarvoor doen we een onderzoek naar de sporen die je achter laat. Je leert als het ware je eigen sporen lezen om te verstaan waar ze vandaan komen en waar ze je naar toe kunnen leiden.

Het doel is je levensopdracht beter te verstaan, sociale knooppunten gemakkelijker te ontwarren en initiatiefgroepen die op je weg komen sneller te herkennen. Het gaat erom je leven te leren zien in wat voor jou het meest zinvol is.

De methode

We werken met een gebeurtenis in je leven. Dit kan iets kleins zijn, soms een akkefietje. Maar het is blijven hangen. Dit gebruiken we als uitgangspunt om een groter patroon in je leven te leren zien. Het krachtenveld van dit patroon wordt gewekt zodat je de oorzaak ervan gaat gewaar worden en de daarmee verbonden opdracht.

WE 2 en 3. Transformatie

De tweede sessie van het karmisch onderzoek heet ’transformatie’. Hierbij werken we met jouw licht- en schaduw-zijde. Via de schaduwzijde maak je als het ware een reis naar je verleden om de oorzaak van bestaande knooppunten te leren zien, te ontwarren en je huidige leven te veranderen. Via de lichtzijde maken we een reis naar je toekomst om te onderzoeken wat er op je wacht. Hierbij werken we voortdurend vanuit het NU. Door het nu-moment op te zoeken kom je in contact met je verleden en met je toekomst.

Het is een verdieping van de eerste workshop. Het vermoeden van de karmische oorzaak van een aantal gebeurtenissen betekent niet dat dit al getransformeerd is. Voor deze transformatie zijn aparte oefeningen uitgewerkt. We maken hierbij vooral gebruik van de kunst, van het werk met maskers en van lichaamstaal.

WE 4. Relatiekarma

Het oefenen met jouw licht- en schaduwzijde (wat in de workshops I en II zichtbaar gemaakt werd) toont reeds snel, dat dit niet slechts met onszelf te maken heeft, maar dat de vele relaties, die ook een karmische voorgeschiedenis hebben, een rol spelen in ons leven.
Wil je de andere begrijpen, ga dan in zijn voetsporen. Dit veronderstelt niet alleen zelfkennis maar ook inleving in de andere, in het licht van zijn eigen weg. Het spreekt voor zich dat we daarin onze projecties trachten te overstijgen. Het karmawerk krijgt hier een fundamentele sociale dimensie en wordt een werken aan de relaties met onze medemensen. De vraag: “waaraan lijdt de andere?”, krijgt hier een centrale plaats.
Het werken met middelen uit de kunst zal weer een belangrijk instrument zijn.

WE 5. Initiatiefkarma

Deze workshop is ontwikkeld om de initiatieven waar je in staat aan een onderzoek te onderwerpen in het licht van je karmische verleden en je toekomst. Hierbij onderzoeken we de volgende vragen:

 • Wat heb jij te doen?
 • Met wat voor stromingen ben je verbonden, misschien al meerdere levens?
 • Welke stromingen tref je aan binnen je initiatief?
 • Welke spanningen en harmonieën treden er op tussen jou en je initiatief?
 • Wat verbind je met het onderzochte initiatief?
 • Wat zijn je volgende stappen?

We werken met kunstzinnige middelen zoals kleur, klei, objecten en met kleifiguren opstellingen. Deze workshop is voor iedereen die zowel privé- als beroepsinitiatieven beter wil leren verstaan en voltrekken. 

Praktisch

Data: zie boven
Kosten: 1900 € voor de reeks (bij betaling van het gehele bedrag na het eerste weekend krijg je 100 € korting). Annulering is niet mogelijk bij inschrijving voor heel de reeks, maar je blijft een tegoed behouden bij overmacht.
Begeleiders: May Oostvogels en Jaak Hillen
Plaats: artObe, Rolleken 10, Lille bij Herentals
Aantal deelnemers: maximaal 4 per begeleider
Meer informatie en aanmelden:

info@karmaart.net
tel: +32 14 88 33 43
www.karmaart.net

_____________________________________________________

Tweede Jaar

Voor mensen die dit werk willen integreren in hun eigen activiteiten of die anderen willen verhelpen op hun pad, zal een tweede jaar aangeboden worden. Dit kan zowel in je beroepspraktijk als in het dagelijkse leven plaatsvinden. Joseph Beuys noemde dit “die Mysterien im Bahnhof”, de mysteries die ook in het dagelijkse leven kunnen plaatsvinden. We zullen intensief de ontmoeting en het helpende gesprek oefenen waardoor je sneller op een dieper niveau kan geraken in gesprekken met anderen.

Thema’s hier zullen zijn:

WE 6: De ontmoeting als mysterie.
WE 7 en 8: Het karmisch helpende gesprek.
WE 9: De Manicheïsche weg.
WE 10: Openstaande thema’s van de deelnemers.

De data:

 • 11 – 13 oktober 2024
 • 29 november – 1 december 2024
 • 24 – 26 januari 2025
 • 7 – 9 maart 2025
 • 25 – 27 april 2025

Kosten voor het tweede jaar: 1500 € voor de reeks (bij betaling van het gehele bedrag na het eerste weekend krijg je 100 € korting). Annulering is niet mogelijk bij inschrijving voor heel de reeks, maar je blijft een tegoed behouden bij overmacht.
Begeleiders: May Oostvogels en Jaak Hillen

Handboek voor de opleiding

Jaak Hillen, Wegen van Wil, Handboek voor een kunstzinnige omgang met karma en reïncarnatie, Via Libra Antwerpen 2017, 167 p., paperback, isbn-nummer: 978 90 77611 26 5. Een Uitreksel